Vpliv telesne dejavnosti na zdravje

Vpliv telesne dejavnosti na zdravje - naslovna

Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je telesna dejavnost kakršnokoli telesno gibanje, ki ga ustvarijo skeletne mišice in katerega posledica je poraba energije nad ravnjo mirovanja. Gibanje je osnovna človekova potreba. Redno in zadostno gibanje ima veliko pozitivnih koristi v vseh starostnih skupinah. Že zelo malo aktivnosti je potrebno, da ohranjamo telo zdravo in zmanjšamo tveganje […]